Aktualności
Szkolenia
Dla Wykonawców
Dla Zamawiających
Formy Współpracy
Kontakt
Prawo zamówień publicznych zawiera regulacje niezwykle istotne z punktu widzenia wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

Kompleksowa znajomość przepisów pozwala na skuteczne ubieganie się o udzielenie zamówienia, a także pozwala na wychwycenie błędów zamawiającego już na etapie sformułowania zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W zakresie usług dedykowanych dla wykonawców oferujemy usługi polegające na:
- weryfikacji treści SIWZ pod kątem zgodności z przepisami prawa,
- weryfikacji treści ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu,
- sporządzaniu pism w postępowaniu kierowanych do zamawiającego,
- sporządzaniu odwołań,
- reprezentacji wykonawcy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami wszystkich instancji.


Aktualności    |    O Nas    |    Szkolenia    |    Dla Wykonawców    |    Dla Zamawiających    |    Formy Współpracy    |    Kontakt


Copyright© 2012 ® zoltek design