Aktualności
Szkolenia
Dla Wykonawców
Dla Zamawiających
Formy Współpracy
Kontakt

Fundamentem działania każdego dobrze zarządzanego zakładu pracy są jego pracownicy.

Tylko odpowiednio przeszkolona kadra zapewnia sprawną i terminową realizację zadań nałożonych na podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz umożliwia skuteczne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców.

Dział zamówień publicznych organizuje szkolenia dedykowane dla zamawiających lub wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób biorących udział w szkoleniu.

Specjalnie opracowane programy szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy PZP, a także dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (z uwzględnieniem specyfiki branży, np. szkoleniowej, medycznej czy informatycznej), uwzględniające część warsztatową, przesądzają o wysokiej skuteczności szkoleń.

Nowością na rynku szkoleniowym jest konkurencyjna oferta kompleksowej organizacji 2-3 dniowych szkoleń zamkniętych (nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe), dostosowanych tematyką do potrzeb klienta np.: 3 dniowe szkolenie dla pracowników jst obejmujące: 8-godzinne szkolenie z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, 8-godzinne szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych, 6-godzinne szkolenie z zakresu systemu gospodarki odpadami; 2 dniowe szkolenie dla wykonawców obejmujące 8-godzinne szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz 8-godzinne szkolenie z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do współpracy.


Aktualności    |    O Nas    |    Szkolenia    |    Dla Wykonawców    |    Dla Zamawiających    |    Formy Współpracy    |    Kontakt


Copyright© 2012 ® zoltek design